Jak dodać członka rodziny do ZUS?

Każda osoba, która jest oficjalnie zatrudniona lub prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, opłaca składki ubezpieczeniowe do ZUS od swoich dochodów.

Członkowie rodziny takiego ubezpieczonego mogą nie mieć zapewnionego świadczenia w ZUS (np. członek rodziny nie pracuje). Tacy członkowie rodziny mają prawo być dopisani do ubezpieczenia zatrudnionego członka rodziny, ale nie jest to automatyczne.

Aby dodać członka rodziny do ubezpieczenia ZUS, należy wykonać kilka prostych czynności.

Jakich członków rodziny można dodać do ZUS?

1. Małżonek.

2. Krewnych w linii wstępnej, czyli rodziców, dziadków, ale tylko wtedy, gdy mieszkają z ubezpieczonym (prowadzą wspólne gospodarstwo domowe).

3. Dzieci. W tym przypadku kategoria ta obejmuje:

  • dzieci własne;
  • dzieci przysposobione;
  • dzieci współmałżonka;
  • wnuki;
  • dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę;
  • dziecko obce przysposobione w rodzinie zastępczej/domu dziecka.

Aby zarejestrować członków rodziny należy złożyć wniosek do pracodawcy, a reszta zależy od pracodawcy.

Pracodawca musi zgłosić zamiar rejestracji członka rodziny w ZUS w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn rejestracji.

WAŻNE Jeśli jesteś przedsiębiorcą.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub jeśli jesteś pracodawcą, musisz złożyć formularz ZUS ZCNA do ZUS pod kontem lub w formie papierowej.

Do rejestracji członkowie rodziny będą musieli złożyć jedynie numer PESEL, imię i nazwisko zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z zapisem w paszporcie i na potwierdzeniu numeru PESEL.

WAŻNE: Kto nie może zostać dopisany?
Nawet jeśli członek rodziny zalicza się do jednej z powyższych kategorii, nie można go dopisać do ZUS ubezpieczonego, jeśli ma on własne podstawy do takiego ubezpieczenia.

Innymi słowy, do ZUS nie można dopisać wszystkich: zatrudnionych, bezrobotnych*, studentów, przedsiębiorców, a także emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia państwowe.

INNE PYTANIA Z TEJ SEKCJI