Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

«Zaswiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek» to zaświadczenie, które zawiera informację o tym, że nie jesteś winien składek na ZUS.

Zaświadczenie możesz otrzymać:

  • Drogą pocztową. Musisz wypełnić wniosek i wysłać go do najbliższej placówki ZUS;
  • Musisz udać się osobiście do najbliższej placówki ZUS;
  • Elektronicznie, za pośrednictwem konta ZUS PUE. Złóż wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Zaświadczenie o zadłużeniu wobec ZUS może być wydane w formie papierowej w oddziale instytucji lub może być dostarczone jako dokument elektroniczny potwierdzony podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej.

Zaświadczenie o zadłużeniu wobec ZUS zostanie wydane tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie ma zaległości w dniu złożenia zaświadczenia.

Placówka ZUS ma 7 dni roboczych od przyjęcia wniosku na zapoznanie się z nim i udzielenie odpowiedzi.

Zaświadczenie jest przekazywane bezpłatnie.

INNE PYTANIA Z TEJ SEKCJI